Serbian (Latin)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Email:      info@priz.co.rs

Mob:   +381 63 690 364

Skype Name:     busladic

 

biznis111 ugovor11

 

OSNOVNI PRINCIPI NA KOJIMA RAZVIJAMO SARADNJU SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA SU: STRU?NOST, KOREKTNO DEFINISANI ODNOSI, ME?USOBNO UVAŽAVANJE I RAZUMEVANJE UZ OSTVARIVANJE OBOSTRANIH INTERESA.

 

POZIV NA SARADNJU

 

SARADNJA NA ORGANIZACIJI SEMINARA I PREDAVANJA


Zainteresovani smo za saradnju sa pravnim i fizi?kim licima na organizaciji seminara i predavanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Rusiji, itd.

Vaše obaveze bi bile marketing i slanje poziva organizacijama iz vašeg regiona, naplata kotizacija u lokalnoj valuti (pla?anje kotizacija mogu?e je i direktno KAOS u Evrima), obezbe?enje prostora za održavanje seminara i prate?e usluge u toku seminara (posluženje i drugo). Za seminare u Rusiji predavanja i prate?i materijal su na ruskom jeziku.


Naša obaveza je organizacija putovanja predava?a, izvo?enje predavanja i prakti?nog dela, obezbe?enje tehni?ke opreme za prezentacije, priprema prate?eg materijala i sertifikata.

 

SARADNJA NA RAZVOJU SOFTVERA

 

VAŠE PREDLOGE ILI ZAHTEVE ZA DODATNE INFORMACIJE POŠALJITE E-mail, ili nazovite nas telefonom.