Serbian (Latin)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Email:      info@priz.co.rs

Mob:   +381 63 690 364

Skype Name:     busladic

 
seminar_1     Seminar_2 materijali seminarkomora Zahtev
            Zahtev za trening
 

TRENING - SEMINARI, PREDAVANJA, KURSEVI

 

SEMINAR MENADŽMENT KVALITETOM U (JAVNOJ) NABAVCI, OCENJIVANJE I RANGIRANJE ISPORU?ILACA

Seminar je koncipiran kao dvodnevni, gde su prvog dana predavanja, a drugog dana prakti?na primena saopštenih znanja kroz rešavanje studije slu?aja. Namenjen rukovodiocima i u?esnicima u nabavci, rukovodiocima QMS, menadžerima za kvalitet isporu?ilaca - Supplier Quality Manager. Seminar pruža prakti?na i primenjiva znanja o planiranju, obezbe?ivanju i kontroli kvaliteta u procesu nabavke, o opštem modelu za ocenjivanje kvaliteta i rangiranje isporu?ilaca.

 

- SEMINAR KVALITET NA INVESTICIONIM PROJEKTIMA - SVETSKA PRAKSA 
Seminar je koncipiran kao dvodnevni, gde su porvog dana predavanja, a drugog dana prakti?na primena saopštenih znanja ktpz rešavanje studija slu?aja. Namenjen inženjerima svih struka koji rade u investicijama, u fabrikama isporu?ilaca opreme i materijala i kod izvo?a?a radova na bilo kom investicionom projektu. Seminar pruža prakti?na i primenjiva znanja o planiranju, obezbe?ivanju i kontroli kvaliteta u toku proizvodnje opreme i materijala u fabrikama isporu?ilaca i u toku izvo?enja radova na gradilištima. 

 
- PREDAVANJA O ZAHTEVIMA MENADŽMENT STANDARDA

Predavanja su podržana interesantnim PPT prezentacijama i posebno su koncipirana za menadžment-45 minuta i za zaposlene-90 minuta.

- KURS ZA INTERNE PROVERAVA?E POJEDINA?NIH I INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA

Seminar je dvodnodnevni, zasnovan je na ISO 19001:2018 i odgovaraju?im menadžment standardima. U?esnici polažu odgovaraju?i test i dobijaju sertifikat.

 

Obuke održavamo kao javne ili u Vašoj organizaciji samo za vaše zaposlene. Pošaljite nam ZAHTEV ZA OBUKE i prosledi?emo Vam ponudu.

 

Zainteresovani smo za saradnju na organizaciji seminara na podru?ju Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rusije.

 

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju pošaljite Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .