Serbian (Latin)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Email:info@priz.co.rs

???:+381 11 2 506 215

???: +381 65 2 506 215

Skype Name:busladic

Snimak stanja

SNIMANJE STANJA U KOMANIJI

Potrebne su Vam informacije o nekoj kompaniji sa kojom nameravate da sara?ujete, da je kupite, ili elite da napravite prospekt svoje kompanije radi prodaje.

U bilo kojoj situaciji, po Vaem nalogu i ovla?enju, kao i uz saglasnost kompanije koju treba snimiti, moemo izvriti snimanje stanja u kompaniji i dostaviti Vam izvetaj.

Snimak stanja u kompaniji prui?e Vam podatke koji su Vam dovoljni da donesete odluku o Vaim daljim koracima u vezi predmetne kompanije na osnovu proverenih i ta?nih ?injenica.

Snimak stanja obuhvata podatke o:

 • Finansijskom stanju (likvidnost, dugovanja, potraivanja, zaduenost, vrednost imovine, itd.)
 • Tehni?kom i tehnolokom stanju (poslovni i proizvodni prostor, oprema, alat, mehanizacija, itd.)
 • Kadrovima (broj, kvalifikaciona struktura, radno iskustvo, starosna struktura, itd.)
 • Menadmentu (organizacija, proizvodni program, delatnost, planiranje, rukovo?enje, itd.)
 • Funkcionisanju, efektivnosti i efikasnosti poslovnih procesa (marketing, prodaja, razvoj, nabavka, skladitenje, proizvodnja, isporuke, odravanje, itd.)
 • Druge podatke koji mogu biti od interesa naru?ioca snimanja.


Pre po?etka snimanja zajedni?ki definiemo sadraj izvetaja koji ujedno predstavlja i zadatak za snimanje.


Primer sadraja jednog izvetaja:

 1. Generalno o kompaniji
 2. Marketing
 3. Prodaja
 4. Razvoj i projektovanje
 5. Nabavka
 6. Magacin
 7. Proizvodnja/Tehnologija
 8. Proizvodnja/Operativna priprema
 9. Proizvodnja
 10. Finansije
 11. Opti pravni i kadrovski poslovi
 12. Rekapitulacija strukture zaposlenih
 13. SWOT analiza
 14. Zaklju?ak