Serbian (Latin)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Email:     info@kaos.co.rs

Tel:   +381 11 2 506 215

Cell: +381 65 2 506 215

Skype Name:      busladic

REFERENCE

 
U?estvovali smo u slede?im projektima razvoja i implementacije menadžment sistema i obuke internih proveriva?a:
 
1. ENERGOPROJEKT-OPREMA a.d., Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008

Sistem za menadžment životnom sredinom ISO 14001:2004

Sistem za menadžment bezbednoš?u i zdravljem na radu OHSAS 18001:2007

Sistem za menadžment bezbednoš?u informacija ISO 27001:2005


2. VIZ KOMERC, Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2000


3. MOS d.o.o., Novi Sad

Akreditovanje laboratorija za etaloniranje vaga prema standardu ISO 17025


4. EUROMODUL, Nova Pazova

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008


5. ENERGO MANAGEMENT GROUP, Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008

Sistem za menadžment životnom sredinom ISO 14001:2004


6. MENTOR ENERGY, Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008

Sistem za menadžment životnom sredinom ISO 14001:2004


7. MOS d.o.o., Novi Sad

Akreditovanje laboratorije za etaloniranjem volumetrijskih aparatura prema standard ISO 17025


8. JP GRADSKO STAMBENO, Beograd

Obuka internih proveriva?a prema ISO 9001:2008


9. AUDIOVOX, d.o.o Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008


10. CICERO, d.o.o. Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008


11. SIMPEN d.o.o. Bujanovac

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008

Sistem za menadžment životnom sredinom ISO 14001:2004

Sistem za menadžment bezbednoš?u i zdravljem na radu OHSAS 18001:2007


12. KOMERC PROGRES d.o.o. In?ija

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008

Sistem za menadžment životnom sredinom ISO 14001:2004

Sistem za menadžment bezbednoš?u i zdravljem na radu OHSAS 18001:2007


13. ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008


14. CLIPS 1 d.o.o. Nova Pazova

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008


15. NOVOBEOGRADSKO KNJIŽARSKO, Beograd

Sistem za menadžment kvaliteta ISO 9001:2008


16. AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA, Beograd

 

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008

Sistem za menadžment bezbednoš?u informacija ISO 27001:2005


17. ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA a.d., Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008

Sistem za menadžment životnom sredinom ISO 14001:2004

 

18. MOS d.o.o. Novi Sad

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008


19. BEOLEK d.o.o. Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008


20. VERIDIX d.o.o. Beograd

Sistem za menadžment kvalitetom ISO 9001:2008