Serbian (Latin)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Email:     info@kaos.co.rs

Tel:   +381 11 2 506 215

Cell: +381 65 2 506 215

Skype Name:      busladic

Snimak stanja

SNIMANJE STANJA U KOMANIJI

Potrebne su Vam informacije o nekoj kompaniji sa kojom nameravate da sara?ujete, da je kupite, ili želite da napravite prospekt svoje kompanije radi prodaje.

U bilo kojoj situaciji, po Vašem nalogu i ovlaš?enju, kao i uz saglasnost kompanije koju treba snimiti, možemo izvršiti snimanje stanja u kompaniji i dostaviti Vam izveštaj.

Snimak stanja u kompaniji pruži?e Vam podatke koji su Vam dovoljni da donesete odluku o Vašim daljim koracima u vezi predmetne kompanije na osnovu proverenih i ta?nih ?injenica.

Snimak stanja obuhvata podatke o:

 •          Finansijskom stanju (likvidnost, dugovanja, potraživanja, zaduženost, vrednost imovine, itd.)
 •         Tehni?kom i tehnološkom stanju (poslovni i proizvodni prostor, oprema, alat, mehanizacija, itd.)
 •         Kadrovima (broj, kvalifikaciona struktura, radno iskustvo, starosna struktura, itd.)
 •         Menadžmentu (organizacija, proizvodni program, delatnost, planiranje, rukovo?enje, itd.)
 •         Funkcionisanju, efektivnosti i efikasnosti poslovnih procesa (marketing, prodaja, razvoj, nabavka, skladištenje, proizvodnja, isporuke, održavanje, itd.)
 •         Druge podatke koji mogu biti od interesa naru?ioca snimanja.


Pre po?etka snimanja zajedni?ki definišemo sadržaj izveštaja koji ujedno predstavlja i zadatak za snimanje.


Primer sadržaja jednog izveštaja:

 1. Generalno o kompaniji
 2. Marketing
 3. Prodaja
 4. Razvoj i projektovanje
 5. Nabavka
 6. Magacin
 7. Proizvodnja/Tehnologija
 8. Proizvodnja/Operativna priprema
 9. Proizvodnja
 10. Finansije
 11. Opšti pravni i kadrovski poslovi
 12. Rekapitulacija strukture zaposlenih
 13. SWOT analiza
 14. Zaklju?ak